EAUH

The European Association for Urban History (EAUH) was established in 1989 with support from the European Union. Every two years, the EAUH organises a large-scale international conference, at which we regularly participate.

Ad info

Věnujeme se osvěte a propagaci na poli urbánních studií. Přinášíme zprávy z konferencí, anotace a recenze publikací, a také sami publikejeme.

Projekty

Věnujeme se výzkumné, publikační i pedagogické činnosti. Podílíme se na nejrůznějších projektech, které se tematu urbánních studií dotýkají. Momentálně se například podílíme na mezinárodním programu TEMA - Erasmus Mundus, což je dvouletý magisterský program s podporou EACEA.

Novinky

Veškerá sdělení na našem webu publikujeme formou postů, které si zde můžete přečíst neroztříděné ve formě blogu.