Workshop: Heritage, Identifications and Public places in Cities

Srdečně zveme na mezinárodní workshop pořádaný magisterským programem Erasmus+ a výzkumnou skupinou CHIPPC na FFUK v Praze.
Venue: Friday, 2nd December 2016, 10:00 – 16:00, Hybernská 3, Praha 1, room 303

I. session: Dialogue between Architect(ure) and Histor(ian)y; Session chair Mgr. Jaroslav Ira, PhD.
Presentations followed by discussion
10:00 – 10:15 Gyöngy Molnár (TEMA MA student) – Mátyásföld: suburban villa district in the agglomeration of Budapest (1887 – 1914)
10:35 – 10:50 Davi Costa da Silva (TEMA MA student) – Five Bata Urbanistic Projects in Brasil 1940´- 1950´
11: 10 – 11:30 Nari Shelekpayev, TEMA Alumni, Ph.D.Candidate, Université de Montréal: Visible Power: Genesis of the Elaboration of Contemporary Capital
Cities, 1850-2000
11:50 – 12: 10 Yigitcan Ucar (TEMA MA student) – Istanbul Gated Communities
12:30 – 13:00 Ing. Arch. Eva Špačková (TU – VŠB Ostrava) : Rehabilitation Projects for Small Towns. Discussion follows
II. session: Cultural Heritage in Identification strategies; Session chair Prof. Luďa Klusáková
Presentations followed by discussion
14:00 Introduction of CHIPPC
14:10 – Jan Krajíček – new research project – Instrumental Use of Heritage in Regional Revitalization – Heritage Concepts
14:30 Tereza Horáčková TEMA Alumni, PhD. Student CUNI – Cultural transfer between two generations of Vietnamese immigrants in Prague.
15:00 Oldřiška Prokopová TEMA Alumni, PhD. Student CUNI – Heritage of Popular Culture in Tuscany during the Risorgimento Period.

Bursaries to attend EAUH Conference in August 2016 – second tour

The Czech Association for Urban Studies (ČSUS) in close co-operation with The European Association for Urban History (EAUH) is opening second call for applications for bursaries. CSUS will award a limited number of bursaries to support participation at the 13th International Conference of Urban History “Reinterpreting Cities”, which will take place in 24th – 27th August 2016 in Helsinki. The conference is organized by EAUH. Bursary provision is in compliance with objectives of ČSUS, which include the promotion of urban studies in the Czech Republic and cooperation of ČSUS with EAUH. The purpose of the bursaries is to motivate scholars to take part at the conference and to enable their attendance.

The conditions are the same as in the previous call, see below. The stipend should help to cover registration fee and travel expenses.

The bursaries will be selected by the ad hoc committee comprising representatives of EAUH International Committee, ČSUS committee, and external experts.
The request consists of the following documents:
– The application form
– Letter of acceptance (email from session organizers)
– Short CV
– Letter of support from supervisor (in case of students)

The application should be sent by e-mail to csus2010@seznam.cz and mailed in hard copy before the 20th May to the address below. The award will be announced by the end of May

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Department of Art History and Cultural Heritage
Faculty of Arts, University of Ostrava
Reální 5
701 03 Ostrava
Czech Republic

Committee of ČSUS

Přednášky hostujícího profesora magisterského programu TEMA Erasmus Mundus

Prof. Peter A. Clark

Zveme srdečně na dvě přednášky prof. Petera Clarka: A Global Perspective on the European City (7. dubna) a Urban Wasteland from the Middle Ages to the Present Time. (14. dubna).

Přednášky se uskuteční vždy v hlavní budově FF UK, druhé patro, posluchárna P200 od 14:10 hodin. Přednáška je otevřena všem zájemcům.

Prof. Peter Clark je autorem European cities and towns: 400-2000. (2009); The Cambridge urban history of Britain. (2000); and editor of Small towns in early modern Europe, ( 2002); The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki and St. Petersburg, 1850-2000 (2006); Oxford Handbook of Cities in World History (2013).

Prof. Clark, emeritní profesor univerzity v Helsinkách, přednášel v Praze poprvé r. 2010. Z této přednášky vznikl článek o prof. Clarkovi a jeho přínosu k urbánním dějinám spojený s překladem textu jeho přednášky:
viz http://lidemesta.cz/assets/media/files/12-2010-1/LM_1_10_Clark.pdf

TEMA – Erasmus Mundus

Přáli byste si studovat společenskovědní magisterský program opírající se o historii, sociologii, geografii a antropologii? Zajímají vás problémy formování národních identit, regiony a jejich města, péče o kulturní dědictví v různých civilizacích? Máte chuť si vyzkoušet studium v zahraničí: Paříži, Budapešti, Praze či Catanii? Zdokonalit své jazykové schopnosti v angličtině, případně i francouzštině a dalších jazycích? Získat diplomy z těchto univerzit? Takovou možnost poskytuje TEMA – Erasmus Mundus – dvouletý magisterský program schválený EACEA a akreditovaný MŠMT, v jehož obsahu mají významné místo urbánní studia.

Dvouletý magisterský program (120 ECTS) brzy bude opět přijímat přihlášky ke studiu v akademickém roce 2016/2017. Podmínky, formuláře viz: http://mastertema.eu/.

Program neuděluje stipendia, ta si musí student najít sám. Buď může být samoplátce – „self-paying student“, využít své osobní prostředky, nebo získat stipendium od některé nadace. Uchazeči ze zemí Visegradu, nebo ti, kdož se mohou ucházet o stipendium International Visegrad Fund, se mohou, pokud budou přijati, ucházet o stipendium u IVF do 31. ledna 2016. Uchazeči, kteří vyhoví podmínkám Agence Universitaire de Francophonie by měli sledovat stránky této asociace: www.auf.org nebo přímo její kancelář pro střední Evropu: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/. Student se také může ucházet o stipendium Erasmus +.

The 2-year-long (120 ECTS) European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity and Development proposes the analysis of political use and scientific representation of territorial units (civilization, nation, region, city) in an interdisciplinary, research-based curriculum.

The site is reopened for application for self-paying students, deadline JANUARY 15th 2016. for details see the project’s website.

Self-paying students have their own funding, or are supported by bursaries of various origin. Candidates from Visegrád countries and those eligible for International Visegrad Fund, if accepted for TEMA, can apply for bursaries – deadline 31st January. Candidates eligible for Agence Universitaire de Francophonie should consult www.auf.org or directly https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/

Nová publikace vzešla z projektu TEMA: Territories, Identity and Development

Identity, Nation, City: Perspectives from the TEMA Network, Jaroslav IRA, Jan de JONG, Imre TARAFÁS (eds.), Budapest: Atelier, 2015. 267s.

Doktorandi Semináře obecných a komparativních dějin, Atelier Franco-Hongrois z ELTE a z Université de Montréal, absolventi a studenti Semináře obecných a komparativních dějin v rámci magisterského programu TEMA sestavili soubor kapitol v němž město hraje velmi důležité místo. Současně předvádí jak nejmladší generace komparativních historiků rozvíjí výzkum problematiky nárdotovorných procesů, formování identit v městském prostředí.

141

BURSARIES – CSUS SUPPORT FOR EAUH CONFERENCE IN HELSINKI 2016

The Czech Association for Urban Studies (ČSUS) in close co-operation with The European Association for Urban History (EAUH) will award a limited number of bursaries to support participation at the 13th International Conference of Urban History “Reinterpreting Cities”, which will take place in 24th – 27th August 2016 in Helsinki. The conference is organized by EAUH.
Bursary provision is in compliance with objectives of ČSUS, which include the promotion of urban studies in the Czech Republic and cooperation of ČSUS with EAUH. The purpose of the bursaries is to motivate scholars to take part at the conference and to enable their attendance.
Eligible for the bursaries are applicants who fulfill the following criteria:
– The applicant is active participant of the conference, i.e. she or he will present paper that was accepted by the session or round-table organizers, or will co-organize a session.
– The applicant will attend the conference in person.
– The priority will be given to students and young scholars who are affiliated to universities in the Czech Republic and have no grants or universities which would be able to pay the costs for them.
– The citizens of the organizing country are not eligible.
– The bursaries that are provided by ČSUS cannot be combined with the bursaries granted by International Committee of EAUH.
The selected applicants will be provided with the bursary of the total amount of 13.000 CZK. It is mandatory that the bursary will be primarily used for paying the conference registration fee. The rest of the bursary must be used for the travel expenses related to the travel to the conference site and/or for covering the accommodation during the conference.
The bursary will be granted retrospectively after the conference against confirmation of attendance and other documents that will prove the use of the bursary for the conference attendance and indicate the costs: e.g. boarding-pass and invoice indicating the cost of the air-ticket; hotel invoice, etc.
The bursaries will be selected by the ad hoc committee comprising representatives of EAUH International Committee, ČSUS committee, and external experts.
The request consists of the following documents:
– The application form
– Letter of acceptance (email from session organizers)
– Short CV
– Letter of support from supervisor (in case of students)
The documents must be written in English and signed. The closing date for the application is 28th February 2016. The allocation of bursaries will be made in March 2016. All the documents must be sent electronically at CSUS2010@seznam.cz and mailed in hard copy to the address below:
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Department of Art History and Cultural Heritage
Faculty of Arts, University of Ostrava
Reální 5
701 03 Ostrava
Czech Republic

Committee of ČSUS

Mobilitní stipendia pro konferenci EAUH „Reinterpreting Cities“ Srpen 24-27, 2016

EAUH bude opět udělovat mobilitní stipendia a úlevu na registračních poplatcích na podporu účasti mladých badatelů na své mezinárodní konferenci v Helsinkách 24-27 Srpna 2016. V úzké spolupráci s EAUH také ČSUS udělí omezený počet mobilitních stipendií na podporu účasti na konferenci Podmínky viz: https://eauh2016.net/registration/bursaries/

Aquincum is the name of the new, fifth edition of TEMA!

We are proud to announce that the 5th edition of TEMA Erasmus Mundus has been inaugurated on 23rd September at Eötvös Lorand University in Budapest. We have welcomed twenty new „Aquincum students“ and the fourteen „Vltava students“ presented and defended their first year research results.

23. září bylo oficiálně zahájeno studium pátého cyklu programu TEMA Erasmus Mundus. Na ELTE v Budapešti jsme přivítali 20 nových studentů. 14 studentů čtvrtého cyklu prezentovalo a obhájilo výsledky své práce v prvním ročníku.

Paper proposals

Hlavní sekce M35 „Small Towns in Europe and Beyond“ dostala 24 návrhů příspěvků.  Jako hlavní sekce dostala příležitost zasedat dvakrát  1,5 hod. Po celé řadě odstoupení, byl program doplněn z rezervy  a hodně se proměnil, na kvalitě rozhodně neutrpěl. Sekce se konala  v sobotu,  6. září, 9:00 – 12:30, FCSH, Avenida Berna, místnost T11.

I. část 9:00 – 10:30 (10 min. prezentace, 10 min. diskuse) moderoval Jaroslav Ira

Introduction – Luďa Klusáková

• Tom Hulme  et al.     Performing the Past: Identity, Civic Culture and Historical Pageants in Twentieth-Century Small Towns

•  Martin Horáček: “The architectural rhythm of the small town … is very close to us.” Small towns as an aesthetic ideal in the 20th and 21st centuries

Greg Yudin:  Strategies of manufacturing tourist experience in a small town: Local community and symbolic construction in Myshkin

  Postery:

Olena Dvoretska: Balancing between the epochs: historic city Ivano-Frankivsk in a search of its identity

Inga Maria Dworak and Aleksandra Anna Tomkiewicz: Place Value in the Context of the Area’s Quality. Case Study of Lubliniec

Přestávka

II. Část 11:00 – 12:30  – moderovala Marie-Vic Ozouf-Marignier

 • Fischer Axel: The unachieved urbanity of Walloon „small towns“. A contribution to their urban history and to their urban design challenges

• Gabor Czoch: Les petites villes et les projets d’aménagement du territoire dans la Hongrie communiste

• Lena Kuhl :   Socialist urbanization strategies. GDR-small towns between decline and development

Poster: Blanca Del Espino Hidalgo: Miraculous Equilibrium. Keys for a Sustainable Net of Small South Iberian Cities

 Final Discussion, Conclusive Remarks – Luďa Klusáková

 

 

 

Naše účast v Lisabonu

Zjistili jsme, že na konferenci v Lisabonu budeme reprezentativně zastoupeni. Je to potěšující zjištění, že po konferenci v Praze 2012 se naše účast drží na přijatelné úrovni. Jistě bychom rádi viděli ještě větší účast, ale víme, že badatele limitují finanční náklady takové účasti.

Sekce spoluorganizované našimi členy na konferenci EAUH v Lisabonu v září 2014:

M35: Small Towns in Europe and Beyond: 20th-21st Century (Luďa Klusáková, Jaroslav Ira, Marie-Vic Ozouf-Marignier)

Mezi účastníky Martin Horáček

S18: City as a Factory Yard (Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa, Catherine Horel)

Mezi účastníky Lucie Galčanová a Barbora Vacková

S30: When UNESCO Comes to Town: World Heritage Cities in Historical Perspectives (Linda Kovářová, Tanja Vahtikari)

 

Sekce, na něž byly přijaty příspěvky našich členů:

M1:  Land Ownership, Power and Agency in Urban History – Natalia Linitsakja

M 19: Beyond the Grand Tour – Eva Chodějovská a Zdeněk Hojda

RT2: Student Perspectives on Urban History – Josef Kadeřábek a Zuzana Skořepová

Dále jsme mezi účastníky našli: Veroniku Knotkovou, Hanu Svatošovou, Alenu Kubovou (působící v Lyonu), Slávku Ferenčuhovou, Hanu Šustkovou a Kryštofa Drnka. Ze Slovenska potom Martina Pekára.

http://www.eauh2014.fcsh.unl.pt/index.php?conference=conference&schedConf=eauh2014