13. konference EAUH: „Reinterpreting Cities“, Helsinky, 24.8.-27.8. 2016

13. mezinárodní konference urbánních dějin „Reinterpreting Cities“ Evropské asociace pro urbánní dějiny (EAUH) se koná v Helsinkách,  24. – 27. srpna 2016

call-for-papers je nyní otevřen. Své návrhy konferenčních příspěvků můžete vkládat prostřednictvím konferenčních stránek (https://eauh2016.net/) do 31. října 2015. Seznam všech sekcí najdete zde: https://eauh2016.net/programme/sessions/

S případnými dotazy se obracejte na naši reprezentantku v mezinárodním výboru, jíž je doc. PhDr. Andrea Pokludová, PhD (Filozofická fakulta Ostravské Univerzity).

 

Účast členů ČSUS na 13. konferenci EAUH

Na nadcházející 13. mezinárodní konferenci urbánních dějin „Reinterpreting Cities“, kterou pořádá Evropská asociace pro urbánní dějiny (EAUH) v Helsinkách, a to ve dnech 24. – 27. srpna 2016, se budou členové a členky ČSUS podílet na organizaci tří konferenčních sekcí:

M02. Rethinking Towns and Universities: Old and New Methodological Approaches
Sekci pořádají Josef Kadeřábek a Marek Ďurčanský (Univerzita Karlova v Praze) spolu s Dawidem Machajem (Univerzita ve Varšavě)

S04: Reinterpreting Privileges: the First Urban Charters in Medieval Europe in a Comparative Perspective
Sekci pořádá Katalin Szende, (CEU Budapešť) spolu s Michaelou A. Malaníkovou (Univerzita Palackého v Olomouci)

S36: Cultural Heritage of the Post-Totalitarian Cities: 20th and 21st Centuries
Sekci pořádají Martin Pekár (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích) a Andrea Pokludová (Ostravská univerzita)

Zároveň připomínáme, že call-for-papers je nyní otevřen. Své návrhy konferenčních příspěvků můžete vkládat prostřednictvím konferenčních stránek (https://eauh2016.net/) do 31. října 2015. Seznam všech sekcí najdete zde: https://eauh2016.net/programme/sessions/

 

Přednášky programu TEMA 2014: “Semiotics of Architecture and Urban Environment Signs, Symbols and Communications”

4.11. – 14.11. bude hostem TEMA doc. Olga Zinovieva, z Lomonosovy University, přednese čtyři přednášky a povede workshop, který poskytne příležitost studentům aplikovat analytické nástroje, které budou při přednáškách použity.

Olga  Zinovieva

(1) Semiotics of urban environment: urban communications, symbols and signs,  Tuesday, 4th. November, 12:30 – 14:00, room 209

(2) Meanings of objects in the human environment and their transitionsThursday, 6th. November, 10:50 – 12 :20, room 302A

(3) Urban environment and historical quotations: new roles of ancient styles, Tuesday, 11th. November,   12:30 – 14:00, room 209

(4)  Urban language of the industrial revolution, industrial and post-industrial societies, Thursday, 13th. November, 10:50 – 12 :20, 302A

Workshop : Students’ Presentations,  Friday, November 14, 2014, 10:50 – 12 :20, room 201

 

Hosté programu Erasmus Mundus TEMA

V říjnu nás navštívil Fahmi Taftazani, MSc, associate researcher at the Center of Regional Resources (Indonesia Institute of Sciences). Projekt svého týmu věnovaný udržitelnému rozvoji měst, který se rozhodli studovat překvapivě na českém příkladu konzultoval v Praze v Semináři obecných a komparativních dějin s Jaroslavem Irou a Luďou Klusákovou, v Brně na MUNI se Slávkou Ferenčuhovou a v Ostravě na VŠB s Evou Špačkovou. V metodologickém semináři TEMA pak 29.10. 2014, vystoupil na téma: Colonial heritage in urban development of Djakarta. Jeho prezentace mapující vývoj  města, využití evropských urbanistických konceptů a jejich rozmělnění v současnosti,  vzbudila zájem a vyvolala zajímavou diskusi.