Přednášky hostujících profesorů v Semináři obecných a komparativních dějin na Filozofické fakultě UK

Začátkem března přijede v rámci programu Erasmus Dr. Tanja Vahtikari z university v Tampere, prosloví dvě přednášky a zahájí metodologický seminář.

4.3. , č. 302a, 15:50: „Cities and UNESCO World Heritage: from expert valuation to local practice“
5.3.,č. 302b, 15:50:  „What pasts and whose histories? World Heritage List and the politics of representation“
6.3., č. 302b, 10:50 : Introduction to Heritage studies (Methodology seminar)