Přednášky programu TEMA 2014: “Semiotics of Architecture and Urban Environment Signs, Symbols and Communications”

4.11. – 14.11. bude hostem TEMA doc. Olga Zinovieva, z Lomonosovy University, přednese čtyři přednášky a povede workshop, který poskytne příležitost studentům aplikovat analytické nástroje, které budou při přednáškách použity.

Olga  Zinovieva

(1) Semiotics of urban environment: urban communications, symbols and signs,  Tuesday, 4th. November, 12:30 – 14:00, room 209

(2) Meanings of objects in the human environment and their transitionsThursday, 6th. November, 10:50 – 12 :20, room 302A

(3) Urban environment and historical quotations: new roles of ancient styles, Tuesday, 11th. November,   12:30 – 14:00, room 209

(4)  Urban language of the industrial revolution, industrial and post-industrial societies, Thursday, 13th. November, 10:50 – 12 :20, 302A

Workshop : Students’ Presentations,  Friday, November 14, 2014, 10:50 – 12 :20, room 201

 

Hosté programu Erasmus Mundus TEMA

V říjnu nás navštívil Fahmi Taftazani, MSc, associate researcher at the Center of Regional Resources (Indonesia Institute of Sciences). Projekt svého týmu věnovaný udržitelnému rozvoji měst, který se rozhodli studovat překvapivě na českém příkladu konzultoval v Praze v Semináři obecných a komparativních dějin s Jaroslavem Irou a Luďou Klusákovou, v Brně na MUNI se Slávkou Ferenčuhovou a v Ostravě na VŠB s Evou Špačkovou. V metodologickém semináři TEMA pak 29.10. 2014, vystoupil na téma: Colonial heritage in urban development of Djakarta. Jeho prezentace mapující vývoj  města, využití evropských urbanistických konceptů a jejich rozmělnění v současnosti,  vzbudila zájem a vyvolala zajímavou diskusi.

 

Provincial towns between19th and 20th centuries

Urban History Lectures at the Seminar of General and Comparative History, Faculty of Arts, Prague, Wednesdays,  room 201, 14:10 – 15:50

 

30th April:  Jos Stübner (PhD student, TU Chemnitz): Concepts of Bohemian Provincial Towns before World War I and after. Modernization, Nationalism and Social Representation in Rokycany and Cheb/Eger 1890-1930

7th May: Felizitas Schaub, PhD. student at Humboldt Universität Berlin : „City-Nomads. Migration, Mobility and Urban Cultures in Berlin and Prague (1867-1914)“.

Přednášky v Semináři obecných a komparativních dějin, FFUK, Praha

Dipl. Ing. Arch. Eva Špačková, PhD.,
 z Technické University - Vysoké školy báňské v Ostravě
Vystoupí 25.3. a 8.4., 15:50 - 17:20, č. 302a, v hl. budově FFUK, nám. Jana Palacha 2 
Témata přednášek: 
New Ostrava - the legacy of socialist building and housing 
for the future in post industrial city

PANEL STORY. Mass public housing construction in the Czech Republic from the past into the future.

THE CITY AND THE NEWCOMERS: ADAPTATION OF AN INDIVIDUAL AND A GROUP

 

Department of History, Department of Art History and Cultural Heritage, Faculty of Arts, University of Ostrava, Department of History, 5th International scientific conference of doctoral candidates, Friday 13th June 2014, Banquet Hall, Faculty of Arts, University of Ostrava, Reální 5, 701 03 Ostrava, Czech Republic.
Call for papers and more information:

https://www.facebook.com/events/289654461189810/?fref=ts
http://conferenceuo.naproti.cz/
conferenceuo@gmail.com;  http://ff.osu.eu/khi/;  http://ff.osu.eu/kdu/

Přednášky hostujících profesorů v Semináři obecných a komparativních dějin na Filozofické fakultě UK

Začátkem března přijede v rámci programu Erasmus Dr. Tanja Vahtikari z university v Tampere, prosloví dvě přednášky a zahájí metodologický seminář.

4.3. , č. 302a, 15:50: „Cities and UNESCO World Heritage: from expert valuation to local practice“
5.3.,č. 302b, 15:50:  „What pasts and whose histories? World Heritage List and the politics of representation“
6.3., č. 302b, 10:50 : Introduction to Heritage studies (Methodology seminar)