TEMA+ European Territories: Heritage and Development.

S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018 – 2020.

Evropská komise tímto způsobem ocenila excellenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou přivítá nového člena Université Laval (Québec, Kanada).

TEMA+ si přeje poskytovat lepší porozumění problematice kulturního dědictví v evropském kontextu, jehož význam roste, prostřednictvím interdisciplinárního, multinacionálního přístupu, jenž je v této podobě unikátní. Žádná evropská univerzita takovýto magisterský program nenabízí. První studenty z celého světa bude konsorcium přijímat pro akademický rok 2018/2019. Nejlepší kandidáti budou mít možnost získat prestižní stipendium EK.

WORKSHOP S HOSTUJÍCÍMI PROFESORY TEMA A PLATFORMY CEFRES

“Around the migrations in the middle of the 20th century – prospects from the two sides of the Channel.”

“Autour des migrations du moitié du 20e siècle – perspectives de deux côtés de La Manche”
Invited speakers:

Laure Teulières, professor of history, FRAMESPA (UMR CNRS 5136), Université Toulouse Jean-Jaurès : Representations of the foreigner in France after the First World War

Simon Gunn, professor of history, Centre for Urban History, University of Leicester: From Workers to Communities: Migration and the Politics of Ethnicity in Bradford, England, c.1945-1980

KDY: 27. dubna 2017, čtvrtek, 14:00 – 18:00
KDE: FFUK, Hybernská 3 (Sporck-Sweerts palác), místnost 303

Přednášky hostujícího profesora magisterského programu TEMA Erasmus Mundus

Prof. Peter A. Clark

Zveme srdečně na dvě přednášky prof. Petera Clarka: A Global Perspective on the European City (7. dubna) a Urban Wasteland from the Middle Ages to the Present Time. (14. dubna).

Přednášky se uskuteční vždy v hlavní budově FF UK, druhé patro, posluchárna P200 od 14:10 hodin. Přednáška je otevřena všem zájemcům.

Prof. Peter Clark je autorem European cities and towns: 400-2000. (2009); The Cambridge urban history of Britain. (2000); and editor of Small towns in early modern Europe, ( 2002); The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki and St. Petersburg, 1850-2000 (2006); Oxford Handbook of Cities in World History (2013).

Prof. Clark, emeritní profesor univerzity v Helsinkách, přednášel v Praze poprvé r. 2010. Z této přednášky vznikl článek o prof. Clarkovi a jeho přínosu k urbánním dějinám spojený s překladem textu jeho přednášky:
viz http://lidemesta.cz/assets/media/files/12-2010-1/LM_1_10_Clark.pdf

TEMA – Erasmus Mundus

Přáli byste si studovat společenskovědní magisterský program opírající se o historii, sociologii, geografii a antropologii? Zajímají vás problémy formování národních identit, regiony a jejich města, péče o kulturní dědictví v různých civilizacích? Máte chuť si vyzkoušet studium v zahraničí: Paříži, Budapešti, Praze či Catanii? Zdokonalit své jazykové schopnosti v angličtině, případně i francouzštině a dalších jazycích? Získat diplomy z těchto univerzit? Takovou možnost poskytuje TEMA – Erasmus Mundus – dvouletý magisterský program schválený EACEA a akreditovaný MŠMT, v jehož obsahu mají významné místo urbánní studia.

Dvouletý magisterský program (120 ECTS) brzy bude opět přijímat přihlášky ke studiu v akademickém roce 2016/2017. Podmínky, formuláře viz: http://mastertema.eu/.

Program neuděluje stipendia, ta si musí student najít sám. Buď může být samoplátce – „self-paying student“, využít své osobní prostředky, nebo získat stipendium od některé nadace. Uchazeči ze zemí Visegradu, nebo ti, kdož se mohou ucházet o stipendium International Visegrad Fund, se mohou, pokud budou přijati, ucházet o stipendium u IVF do 31. ledna 2016. Uchazeči, kteří vyhoví podmínkám Agence Universitaire de Francophonie by měli sledovat stránky této asociace: www.auf.org nebo přímo její kancelář pro střední Evropu: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/. Student se také může ucházet o stipendium Erasmus +.

The 2-year-long (120 ECTS) European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity and Development proposes the analysis of political use and scientific representation of territorial units (civilization, nation, region, city) in an interdisciplinary, research-based curriculum.

The site is reopened for application for self-paying students, deadline JANUARY 15th 2016. for details see the project’s website.

Self-paying students have their own funding, or are supported by bursaries of various origin. Candidates from Visegrád countries and those eligible for International Visegrad Fund, if accepted for TEMA, can apply for bursaries – deadline 31st January. Candidates eligible for Agence Universitaire de Francophonie should consult www.auf.org or directly https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/

Aquincum is the name of the new, fifth edition of TEMA!

We are proud to announce that the 5th edition of TEMA Erasmus Mundus has been inaugurated on 23rd September at Eötvös Lorand University in Budapest. We have welcomed twenty new „Aquincum students“ and the fourteen „Vltava students“ presented and defended their first year research results.

23. září bylo oficiálně zahájeno studium pátého cyklu programu TEMA Erasmus Mundus. Na ELTE v Budapešti jsme přivítali 20 nových studentů. 14 studentů čtvrtého cyklu prezentovalo a obhájilo výsledky své práce v prvním ročníku.