Paper proposals

Hlavní sekce M35 „Small Towns in Europe and Beyond“ dostala 24 návrhů příspěvků.  Jako hlavní sekce dostala příležitost zasedat dvakrát  1,5 hod. Po celé řadě odstoupení, byl program doplněn z rezervy  a hodně se proměnil, na kvalitě rozhodně neutrpěl. Sekce se konala  v sobotu,  6. září, 9:00 – 12:30, FCSH, Avenida Berna, místnost T11.

I. část 9:00 – 10:30 (10 min. prezentace, 10 min. diskuse) moderoval Jaroslav Ira

Introduction – Luďa Klusáková

• Tom Hulme  et al.     Performing the Past: Identity, Civic Culture and Historical Pageants in Twentieth-Century Small Towns

•  Martin Horáček: “The architectural rhythm of the small town … is very close to us.” Small towns as an aesthetic ideal in the 20th and 21st centuries

Greg Yudin:  Strategies of manufacturing tourist experience in a small town: Local community and symbolic construction in Myshkin

  Postery:

Olena Dvoretska: Balancing between the epochs: historic city Ivano-Frankivsk in a search of its identity

Inga Maria Dworak and Aleksandra Anna Tomkiewicz: Place Value in the Context of the Area’s Quality. Case Study of Lubliniec

Přestávka

II. Část 11:00 – 12:30  – moderovala Marie-Vic Ozouf-Marignier

 • Fischer Axel: The unachieved urbanity of Walloon „small towns“. A contribution to their urban history and to their urban design challenges

• Gabor Czoch: Les petites villes et les projets d’aménagement du territoire dans la Hongrie communiste

• Lena Kuhl :   Socialist urbanization strategies. GDR-small towns between decline and development

Poster: Blanca Del Espino Hidalgo: Miraculous Equilibrium. Keys for a Sustainable Net of Small South Iberian Cities

 Final Discussion, Conclusive Remarks – Luďa Klusáková

 

 

 

Naše účast v Lisabonu

Zjistili jsme, že na konferenci v Lisabonu budeme reprezentativně zastoupeni. Je to potěšující zjištění, že po konferenci v Praze 2012 se naše účast drží na přijatelné úrovni. Jistě bychom rádi viděli ještě větší účast, ale víme, že badatele limitují finanční náklady takové účasti.

Sekce spoluorganizované našimi členy na konferenci EAUH v Lisabonu v září 2014:

M35: Small Towns in Europe and Beyond: 20th-21st Century (Luďa Klusáková, Jaroslav Ira, Marie-Vic Ozouf-Marignier)

Mezi účastníky Martin Horáček

S18: City as a Factory Yard (Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa, Catherine Horel)

Mezi účastníky Lucie Galčanová a Barbora Vacková

S30: When UNESCO Comes to Town: World Heritage Cities in Historical Perspectives (Linda Kovářová, Tanja Vahtikari)

 

Sekce, na něž byly přijaty příspěvky našich členů:

M1:  Land Ownership, Power and Agency in Urban History – Natalia Linitsakja

M 19: Beyond the Grand Tour – Eva Chodějovská a Zdeněk Hojda

RT2: Student Perspectives on Urban History – Josef Kadeřábek a Zuzana Skořepová

Dále jsme mezi účastníky našli: Veroniku Knotkovou, Hanu Svatošovou, Alenu Kubovou (působící v Lyonu), Slávku Ferenčuhovou, Hanu Šustkovou a Kryštofa Drnka. Ze Slovenska potom Martina Pekára.

http://www.eauh2014.fcsh.unl.pt/index.php?conference=conference&schedConf=eauh2014

Recentní literatura

Budeme se věnovat také relevantní literatuře  z oboru urbánních studií. Prozatím pouze ve formě prostého výčtu upozorňujeme na čerstvé přírustky, které by neměly ujít vaší pozornosti. V budoucnu budeme zařazovat také kratší recenze publikací i časopisů , jako například Lidé města – Urban People, či informace o konferencích.

Historický atlas měst ČR vydává HIU AC ČR – nejnověji sv. 24: Praha-Smíchov (Eva  Chodějovská ed.). sv. 25: Mikulov (R.Šimůnek ed.)

Třebíč 10 let v elitní společnosti UNESCO, odborná konference 12. – 13.6. 2013, sborník příspěvků, Třebíč 2013. http://www.mkstrebic.cz/oslavyunesco/konference/

Rudolf Fišer, Třebíč. Příběhy židovských familiantů, Třebíč 2012.

Daniela TINKOVÁ, Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách, Argo, Praha 2012

Úvod do urbánní antropologie, Blanka SOUKUPOVÁ; Miroslav HROCH; Peter SALNER; Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ (Editoři), FHS UK, Praha 2012 ( CD-Rom)

Urban History – Trends, Debates, Issues. Convened by Jaroslav Miller. In Colloquia. Journal o Central European History, “Babeş-Bolayai” University Cluj-Napoca, Institute of Central European Studies, Vol. XVIII, 2011, s. 98 – 130. (článku ve formátu mezinárodního kolokvia o trendech v urbánních dějinách se zúčastili Donatella Calabi, Alexander Cowan, Luďa Klusáková,Vincent Lemire, Fréderic Moret, Gábor Sonkoly, Rosemary Sweet,Katalin Szende a Nicolas Verdier.