Aquincum is the name of the new, fifth edition of TEMA!

We are proud to announce that the 5th edition of TEMA Erasmus Mundus has been inaugurated on 23rd September at Eötvös Lorand University in Budapest. We have welcomed twenty new „Aquincum students“ and the fourteen „Vltava students“ presented and defended their first year research results.

23. září bylo oficiálně zahájeno studium pátého cyklu programu TEMA Erasmus Mundus. Na ELTE v Budapešti jsme přivítali 20 nových studentů. 14 studentů čtvrtého cyklu prezentovalo a obhájilo výsledky své práce v prvním ročníku.