Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Heritage and Development Strategies.

kniha

Upozorňujeme na novou publikaci vzešlou ze spolupráce účastníků projektu TEMA a EAUH.
Vydalo Karolinum 2017, 159 p., ISBN 978-80-246-3645-0
kniha je v nabídce nakladatelství na stránkách jeho knihkupectví v e-shopu.
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=332715

ANOTACE:
Malá města v Evropě ve dvacátém a na počátku jedenadvacátého století jsou v historickém výzkumu opomíjená. Problematika kulturního dědictví ve vazbě na rozvojové strategie, je téma diskutované ekonomy více než historiky. Kolektivní monografie věnovaná fenoménu malého města, jenž má v Evropě specifickou, byť regionálně velmi diverzifikovanou podobu, se zaměřila na problémy, které řeší ve druhé polovině dvacátého a v první dekádě jednadvacátého století. Města nevýznamná, uprostřed zemědělského venkova či na periferii metropolí, se snaží najít motivaci k překonání ekonomických a sociálních problémů. V pěti kapitolách knihy autorky a autoři sledují malá města v několika málo evropských zemích a analyzují, jak lidé, kteří o městech rozhodují, architekti a urbanisté, přemýšleli o městě a organizovali prostor malých měst. Jedna z cest, kterou města využívají, vede přes zhodnocení kulturního dědictví a jeho využití jako nástroje k motivaci svého rozvoje. Tito lidé chtějí upozornit na své město a učinit z něj centrum regionálního rozvoje. Způsob využívání kulturního dědictví je velmi rozmanitý, jak dokazují výsledky výzkumu badatelů různých oborů. V mezinárodním autorském týmu najdou čtenáři historiky a historičky, sociology, architektky i historika umění, kteří spolupracují v Evropské asociaci pro urbánní historii.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.:
„Práce vzniklá pod redakcí prof. Ludi Klusákové je monografií sestavenou z textů urbánních historiků, členů the European Association for Urban History, kteří se soustřeďují na problematiku malých evropských měst. V předkládané knize na vybraných příkladech řeší otázku vztahu kulturního dědictví a inovace.
Kniha obsahuje pět případových studií jednoho tuzemského a ostatních zahraničních autorů, které dobře korespondují s otázkami kladenými v úvodní kapitole napsané Luďou Klusákovou a Marie-Vic Ozouf-Marignier. Autorky se v ní mimo jiné vrací k významu malých měst v evropské kultuře a jejich vazbám na národní a nadnárodní společenské aktivity.“

Z recenzního posudku Prof. Dobrinky Parushevy, Institute of Balkan Studies, Sofia :
“This edited volume may serve as a piece of knowledge that may help in filling the large gap existing in the historical knowledge of urban Europe. There has been just one more project on European small towns carried out in the 1990s by Peter Clark and Bernard Lepetit, which dealt with the early modern period. Since then there have not been, at least to my knowledge, other explorations that address small towns in Europe in any historical period. Hence my firm conviction that the proposed volume will definitely enforce both the publication record of the Charles University Press and the all-European knowledge about the small towns and their role in preservation of the cultural heritage.”

TEMA+ European Territories: Heritage and Development.

S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018 – 2020.

Evropská komise tímto způsobem ocenila excellenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou přivítá nového člena Université Laval (Québec, Kanada).

TEMA+ si přeje poskytovat lepší porozumění problematice kulturního dědictví v evropském kontextu, jehož význam roste, prostřednictvím interdisciplinárního, multinacionálního přístupu, jenž je v této podobě unikátní. Žádná evropská univerzita takovýto magisterský program nenabízí. První studenty z celého světa bude konsorcium přijímat pro akademický rok 2018/2019. Nejlepší kandidáti budou mít možnost získat prestižní stipendium EK.