O nás

Poslání ČSUS

ČSUS, o.s. bylo založeno, abychom mohli podpořit rozvoj oboru u nás. Občanské sdružení „Česká společnost pro urbánní studia“ bylo zapsáno do seznamu OS MV ČR ke dni 23. 7. 2010.
Organizovali jsme XI. konferenci Evropské asociace pro urbánní studia (EAUH) „Cities and Societies in Comparative Perspective“, konala se 29. srpna – 1. září 2012.
Spolupracujeme s univerzitními pracovišti.
Propagujeme vědeckovýzkumné výsledky
Podporujeme aktivní účast badatelů z českých univerzit na konferencích EAUH.
Úzce spolupracujeme s mezinárodním výborem EAUH, jehož členkou je od září 2014 Doc. PhDr. Andrea Pokludová, PhD (FF OU). Čestnou členkou mezinárodního výboru se stala Prof. PhDr. Luďu Klusákovou, která byla členkou výboru v letech 2004 – 2014 a presidentkou asociace 2010 – 2012.

Výbor ČSUS

[cryout-multi]

[cryout-column width=“1/3″]

Předsedkyně výboru Prof. PhDr. Luda Klusakova, CSc Ustav svetovych dejin Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy v Praze Seminar obecnych a komparativnich dejin tel. 2 216 19 254 http://usd.ff.cuni.cz/kompar/welcome.html

Předsedkyně výboru
Prof. PhDr. Luda Klusakova, CSc
Ustav svetovych dejin
Filozoficka fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
Seminar obecnych a komparativnich dejin
tel. 2 216 19 254
http://usd.ff.cuni.cz/kompar/welcome.html

[/cryout-column]

[cryout-column width=“1/3″]

Tajemník Mgr. Jaroslav Ira, PhD. Ustav svetovych dejin Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy v Praze Seminar obecnych a komparativnich dejin tel. 2 216 19 254 http://usd.ff.cuni.cz/kompar/welcome.html

Tajemník
Mgr. Jaroslav Ira, PhD.
Ustav svetovych dejin
Filozoficka fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
Seminar obecnych a komparativnich dejin
tel. 2 216 19 254
http://usd.ff.cuni.cz/kompar/welcome.html

[/cryout-column]

[cryout-column width=“1/3″]

Členka výboru Mgr. Eva Chodějovská Historický ústav ČAV.

Členka výboru
Mgr. Eva Chodějovská
Historický ústav ČAV.

[/cryout-column] [/cryout-multi]