Recentní literatura

Budeme se věnovat také relevantní literatuře  z oboru urbánních studií. Prozatím pouze ve formě prostého výčtu upozorňujeme na čerstvé přírustky, které by neměly ujít vaší pozornosti. V budoucnu budeme zařazovat také kratší recenze publikací i časopisů , jako například Lidé města – Urban People, či informace o konferencích.

Historický atlas měst ČR vydává HIU AC ČR – nejnověji sv. 24: Praha-Smíchov (Eva  Chodějovská ed.). sv. 25: Mikulov (R.Šimůnek ed.)

Třebíč 10 let v elitní společnosti UNESCO, odborná konference 12. – 13.6. 2013, sborník příspěvků, Třebíč 2013. http://www.mkstrebic.cz/oslavyunesco/konference/

Rudolf Fišer, Třebíč. Příběhy židovských familiantů, Třebíč 2012.

Daniela TINKOVÁ, Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách, Argo, Praha 2012

Úvod do urbánní antropologie, Blanka SOUKUPOVÁ; Miroslav HROCH; Peter SALNER; Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ (Editoři), FHS UK, Praha 2012 ( CD-Rom)

Urban History – Trends, Debates, Issues. Convened by Jaroslav Miller. In Colloquia. Journal o Central European History, “Babeş-Bolayai” University Cluj-Napoca, Institute of Central European Studies, Vol. XVIII, 2011, s. 98 – 130. (článku ve formátu mezinárodního kolokvia o trendech v urbánních dějinách se zúčastili Donatella Calabi, Alexander Cowan, Luďa Klusáková,Vincent Lemire, Fréderic Moret, Gábor Sonkoly, Rosemary Sweet,Katalin Szende a Nicolas Verdier.